Sprogcenter Thisted

Sprogcenter Thisted er en kommunal uddannelsesinstitution, der tilbyder danskundervisning til udlændinge.
Log ind

Tilmelding til prøver i efteråret 2018

Tilmelding til prøver i efteråret 2018

Hvad er Sprogcenter Thisted?

På Sprogcenter Thisted underviser vi udlændinge i dansk med udgangspunkt i danske arbejdsmarkeds-, samfunds- og kulturforhold.
Vi har kursister fra mange forskellige lande, som går til danskundervisning om dagen eller aftenen.
Sprogcenteret hører under Thisted Kommune og arbejder tæt sammen med kommunens jobcenter.

Undervisningen kan forlægges til en virksomhed, hvor undervisningens mål er fremtidige jobmuligheder eller arbejdsfastholdelse.

Vi tilbyder

Vi tilbyder undervisning efter danskuddannelsesloven på flere niveauer (DU1, DU2 og DU3), Forberedende voksenundervisning (FVU) – læsning og matematik samt Ordblindeundervisning (OBU). Vi har både undervisning på skolen i Hundborg for både I-kurister (integrations-kursister) og S-kurister (selvforsørgere), men også på virksomheder eller i lokaler nær arbejdspladsen.

Hos Sprogcenter Thisted gør vi en forskel

Vores mål er at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor vores kursister trives og oplever succes. Vi ønsker at vores kursister får en uddannelse de kan bruge – både ift. det danske sprog og ift. det danske samfund.
Hos os vil du udvikle dine danske læse-, skrive-, lytte- og talefærdigheder, blive underviste af uddannede, dygtige og engagerede dansklærere. Du får muligheden for at få nye venner og lære en masse om det danske samfund, arbejdsmarked og den danske kultur.

Spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe så du kan komme i gang med danskundervisningen.

Kom i kontakt