Dansk på arbejdspladsen

Hvis en virksomhed eller institution har brug for sproglig opkvalificering af udenlandske medarbejdere, er der mulighed for at etablere danskundervisning på virksomhedens egen adresse. Dette aftales med forstanderen. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, effektivt og målrettet, idet den tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhedens behov for sproglig opkvalificering.

Dansk på arbejds-pladsen

Hvis en virksomhed eller institution har brug for sproglig opkvalificering af udenlandske medarbejdere, er der mulighed for at etablere danskundervisning på virksomhedens egen adresse. Dette aftales med forstanderen. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, effektivt og målrettet, idet den tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhedens behov for sproglig opkvalificering.

Har du brug for hjælp til at komme igang med danskundervisningen på din arbejdsplads?

Har du brug for hjælp til at komme igang med danskundervisningen på din arbejdsplads?

Virksomhedsrettet undervisning

Hvis alle deltagere har ret til danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven, kan vi tilbyde gratis ordinær danskundervisning. Der skal som udgangspunkt være mindst 15 deltagere for at kunne oprette et hold.

Virksomheds-
rettet undervisning

Hvis alle deltagere har ret til danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven, kan vi tilbyde gratis ordinær danskundervisning. Der skal som udgangspunkt være mindst 15 deltagere for at kunne oprette et hold.

Sprogcenteret kan tilbyde undervisning i:

Sprogcenteret
kan tilbyde
undervisning i:

Mundtlig kommunikation

Speciel fag- eller virksomhedsrettet undervisning

Udtalefærdighed

Hvad koster det?

Prisen, afhænger af antal deltagere og længde på danskundervisningen, og aftales med forstanderen. FVU og OBU er gratis. Fra d. 1.7.2018 koster danskundervisning efter danskuddannelsesloven 2000 kr. pr. modul for de fleste S-kursister.

Hvad koster det?

Prisen, afhænger af antal deltagere og længde på danskundervisningen, og aftales med forstanderen. FVU og OBU er gratis. Fra d. 1.7.2018 koster danskundervisning efter danskuddannelsesloven 2000 kr. pr. modul for de fleste S-kursister.