Dansk-undervisning

Undervisningen, som bliver tilrettelagt fleksibelt ud fra den enkeltes baggrund og forudsætninger, er grundlæggende, således at kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Historie, kultur og samfundsforhold i Danmark er en integreret del af undervisningen. Varigheden af hvert enkelt modul er meget individuel og afhænger bl.a. af den enkelte kursists forudsætninger og læringsstrategier.

Danskundervisning

Undervisningen, som bliver tilrettelagt fleksibelt ud fra den enkeltes baggrund og forudsætninger, er grundlæggende, således at kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Historie, kultur og samfundsforhold i Danmark er en integreret del af undervisningen. Varigheden af hvert enkelt modul er meget individuel og afhænger bl.a. af den enkelte kursists forudsætninger og læringsstrategier.

Læs om muligheden for danskundervisning på din arbejdsplads.

Læs om muligheden for danskundervisning på din arbejdsplads.

Undervisning i moduler

Undervisning i moduler

Danskundervisningen er opbygget som tre uddannelser med hver sin eksamen. Danskuddannelse 1 og 2 består af 6 moduler, hvor hvert modul afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en statskontrolleret prøve.
Danskuddannelse 3 består af 5 moduler, hvor hvert modul afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en statskontrolleret prøve.

DU1

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har lært at læse og skrive det latinske alfabet. Uddannelsen lægger især vægt på mundtligt dansk, men kursisterne lærer også at læse og skrive enkle tekster samt får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund. Målet er, at kursisterne kan varetage et ufaglært job og fungere aktivt som borgere i Danmark.

DU2

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund og/eller en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Kursisterne lærer at forstå, tale og læse dansk, så de kan klare sig i hverdagen og på arbejdspladsen. Uddannelsen lægger vægt på at (sam)tale og lytte, og kursisterne skal kunne skrive enkle tekster. Målet er, at kursisterne skal kunne få et job og fungere aktivt som borgere i Danmark. Desuden skal undervisningen kvalificere kursisterne til at deltage i kompetencegivende uddannelser som f.eks. AMU-kurser, grundforløb til social- og sundhedsuddannelse eller erhvervsuddannelser (evt. støttet med supplerende danskundervisning).

DU3

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og/eller en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog. Kursisterne lærer at nuancere deres talte og skrevne sprog, så de kan argumentere for personlige holdninger, perspektivere problemstillinger og inddrage kulturel, historisk og samfundsmæssig viden. Målet er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt fungere aktivt som borger i Danmark.

DU1

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har lært at læse og skrive det latinske alfabet. Uddannelsen lægger især vægt på mundtligt dansk, men kursisterne lærer også at læse og skrive enkle tekster samt får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund. Målet er, at kursisterne kan varetage et ufaglært job og fungere aktivt som borgere i Danmark.

DU2

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund og/eller en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Kursisterne lærer at forstå, tale og læse dansk, så de kan klare sig i hverdagen og på arbejdspladsen. Uddannelsen lægger vægt på at (sam)tale og lytte, og kursisterne skal kunne skrive enkle tekster. Målet er, at kursisterne skal kunne få et job og fungere aktivt som borgere i Danmark. Desuden skal undervisningen kvalificere kursisterne til at deltage i kompetencegivende uddannelser som f.eks. AMU-kurser, grundforløb til social- og sundhedsuddannelse eller erhvervsuddannelser (evt. støttet med supplerende danskundervisning).

DU3

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og/eller en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog. Kursisterne lærer at nuancere deres talte og skrevne sprog, så de kan argumentere for personlige holdninger, perspektivere problemstillinger og inddrage kulturel, historisk og samfundsmæssig viden. Målet er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt fungere aktivt som borger i Danmark.

Dagundervisning

Vi tilbyder undervisning på hverdage i tidsrummet 08.20 til 14.35, svarende til 15 lektioner om ugen fordelt på 2 hverdage.

Aftenundervisning

Vi tilbyder aftenundervisning i tidsrummet 18.00 til 20.35 svarende til i alt 6 lektioner om ugen fordelt på to hverdagsaftener.

Dag-
undervisning

Vi tilbyder undervisning på hverdage i tidsrummet 08.20 til 14.35, svarende til 15 lektioner om ugen fordelt på 2 hverdage.

Aften-
undervisning

Vi tilbyder aftenundervisning i tidsrummet 18.00 til 20.35 svarende til i alt 6 lektioner om ugen fordelt på to hverdagsaftener.

Fjernundervisning

Har du ikke mulighed for at møde op på skolen har du mulighed for at modtage fjernundervisning. Vi tilbyder fjernundervisning fra DU2, modul 4.

Kontakt vejleder Lene Skaanes for mere information – tlf. 99173790, mail: lesk@thisted.dk

Fjern-undervisning

Har du ikke mulighed for at møde op på skolen har du mulighed for at modtage fjernundervisning. Vi tilbyder fjernundervisning fra DU2, modul 4.

Kontakt vejleder Lene Skaanes for mere information – tlf. 99173790, mail: lesk@thisted.dk