Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Vi tilbyder både FVU læsning og FVU matematik.

Forberedende Voksen-undervisning (FVU)

Vi tilbyder både FVU læsning og FVU matematik.

Tilmelding til prøver i efteråret 2018

Tilmelding til prøver i efteråret 2018

Få de grundlæggende færdigheder

Få de grundlæggende færdigheder

Sprogcenter Thisted tilbyder FVU-undervisning i læsning og matematik på alle trin. Kurserne arrangeres for tosprogede, som har brug for grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Et FVU-kursus er på op til 80 lektioner. Der er undervisning på dag- og aftenhold. Undervisningen er finansieret af staten og derfor gratis.

Hvert trin kan afsluttes med en prøve. Det er valgfrit, om man vil gå op til prøven. Man kan også gentage et trin, hvis man har behov for det.

Kontakt Annette Nielsen, telefon: 99 17 37 86, mail: anie@thisted.dk, for at høre nærmere om FVU.

FVU – Læsning

FVU – Læsning

 • FVU-læsning består af 4 trin. På alle trin arbejder du med dansk i hverdagen.
 • at stave ord
 • at læse og forstå tekster
 • at skrive og at bruge tekster

På FVU lærer du at læse og forstå tekster, som du støder på i din hverdag. Det kan være breve, e-mails, instruktioner, blade og aviser. Du lærer også om staveregler og træner i at skrive, fx huskesedler, beskeder og invitationer. Undervisningen foregår på små hold og bliver gradvist sværere fra trin til trin.

Undervisningen kan foregå på skolen i Hundborg, på en arbejdsplads eller andre steder. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.

Trin 1

Trin 1

Trin 1 er for dig, der stadig synes, at det er meget svært at læse og forstå det, som du læser – f.eks. korte meddelelser på en opslagstavle. Du synes også, at det er meget svært at skrive f.eks. små beskeder, så andre kan forstå dem. Måske mener du, at du slet ikke kan skrive.

På trin 1 arbejder du med staveregler og den basale grammatik.

Trin 2

Trin 2

Trin 2 er for dig, der kan læse og forstå meget af det, som du læser. Alligevel synes du tit, at det er svært, og du er også tit usikker på, om du helt forstår det, som du læser. Du kan godt skrive f.eks. små beskeder eller korte breve, men du skriver helst korte sætninger og er sikker på, at der er mange fejl. Du synes somme tider, at det er meget svært at fortælle og udtrykke det, som du gerne vil, når du skriver.

På trin 2 arbejdes der med ordenes endelser, og der læses og skrives små tekster.

Trin 3

Trin 3

Trin 3 er for dig, der kan læse og forstå det meste af det, du læser – i hvert fald i fritiden. Men når du skal læse noget i forbindelse med dit job eller din efteruddannelse, synes du tit, at det er vanskeligt at få helt fat i meningen. Du føler måske også, at du læser lidt langsomt. Du skriver af og til beskeder, mindre breve eller lignende. Du ved også, at der er forskel på den måde, som forskellige slags tekster skal skrives på, som f.eks. en besked, et brev til nogen, man kender godt, et formelt brev til nogen, man måske ikke kender, et læserbrev til avisen, en beretning om sommerfesten til personalebladet og så videre, men du ved ikke rigtigt, hvordan man gør det. Du synes, at du skriver næsten alt på den samme måde.

På trin 3 læser og skriver du forskellige typer af tekster.

Trin 4

Trin 4

Trin 4 er for dig, der læser og staver godt på dansk, men som er usikker over for de nye og større krav til læsning af fagtekster og fagbøger, som dit job, uddannelse eller studie indebærer, og bl.a. mangler du “redskaber” til at kontrollere udbyttet af din læsning. Du har muligvis også en del vanskeligheder med betydningen og stavemåden af de udenlandske ord, der indgår i det danske hverdagssprog, eller i brugen af fagspecifikke ord, der er relevante for dit fagområde. Du har ikke problemer med at skrive breve og andre mindre tekster, men du mangler færdigheder i at udforme faglige tekster og projektopgaver, ligesom du mangler erfaring i at udforme tekster med varieret syntaks og nuanceret sprogbrug.

På trin 4 læser og skriver du fagtekster og arbejder med studieteknik.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.
Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

Eksamen

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.
Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

FVU – Matematik

FVU – Matematik

I undervisningen arbejder du med tal og matematik på mange måder. Du benytter forskellige materialer, fx tal fra aviser, fra SKAT og også dine egne eksempler.

På FVU-matematik i begge trin arbejder du med at:

 • lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • forstå og regne med kommatal
 • forstå og bruge brøker som 1/2 og 1/4
 • forstå og regne med procenter
 • omregne fra danske kroner til fremmed valuta
 • fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • forstå matematiske begreber og størrelser
 • overskue og vurdere matematisk information
På trin 1 øver du dig i at lægge sammen, trække fra, gange og dele – både i hovedet og ved hjælp af papir og blyant.

Du lærer at bruge mål og vægt, brøker og procenter, længde og højde, bredde og omkreds.

På trin 2 får du styr på fx areal, rummål og figurer som trekant, firkant og cirkel. Du lærer at forstå statistik og udarbejde data ved hjælp af statistiske metoder.

På trin 2 vil niveauet være lidt højere end på trin 1.

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.