Prøver du kan tage

Du afslutter din danskuddannelse med skriftlig og mundtlig eksamen. Vi tilbyder desuden Indfødsretsprøve og Medborgerskabsprøve.
Kontakt Sprogcenter Thisted for at tilmelde prøver, eller tilmeld via mail

Kontakt Sprogcenter Thisted for at tilmelde prøver, eller tilmeld via mail

Danskprøver

Danskprøver

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året – i maj/juni og november/december.

Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, fx de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

Danskprøverne afholdes hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Prøvetermin november-december
2018


Mundtlig del af prøveterminen
 3.-14. december.
Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 3. september

Prøve i Dansk 1

15.  november

Prøve i Dansk 2

14.  november

Prøve i Dansk 3

13.  november

Prøvetermin nov.-dec.
2018


Mundtlig del af prøveterminen

3.-14. december.
Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 3. september

Prøve i Dansk 1

15.  november

Prøve i Dansk 2

14.  november

Prøve i Dansk 3

13.  november

Medborgerskabsprøve

Medborger-
skabsprøve

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse – hvoraf man skal opfylde 2 – drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Medborgerskabsprøven

Find flere oplysninger om prøven på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

Her kan du bl.a. finde oplysninger om prøvedatoer, tilmeldingsfrister og gebyrer. Siden indeholder også et link, hvor du kan downloade lærematerialet til prøven.

 

Medborger-skabsprøven

Find flere oplysninger om prøven på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

Her kan du bl.a. finde oplysninger om prøvedatoer, tilmeldingsfrister og gebyrer. Siden indeholder også et link, hvor du kan downloade lærematerialet til prøven.

 

Indfødsretprøven

For at kunne søge om dansk statsborgerskab skal du bl.a. have bestået Indfødsretsprøven.
Prøven afholdes to gange om året i juni måned og i december måned. Find flere oplysninger om prøven på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

Indfødsret-
prøven

For at kunne søge om dansk statsborgerskab skal du bl.a. have bestået Indfødsretsprøven.
Prøven afholdes to gange om året i juni måned og i december måned. Find flere oplysninger om prøven på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.