Tilmelding og priser

Tilmelding til danskundervisningen

Opholder du dig i Danmark i forbindelse med arbejde, studie eller andet
kan du blive henvist til danskuddannelse.

Tilmelding til danskundervisningen

Opholder du dig i Danmark i forbindelse med arbejde, studie eller andet
kan du blive henvist til danskuddannelse.

For at blive henvist til Sprogcenteret skal du kontakte din bopælskommune. Hvis du er på dagpenge, skal du kontakte Jobcentret Thisted.

For at kunne få tilbud om danskuddannelse skal du:

  • Have en opholdstilladelse
  • Have et CPR-nummer
  • Være over 18 år

Modtager du kontanthjælp eller integrationsydelse fra Thisted Kommune, vil din sagsbehandler i kommunen henvise dig til danskuddannelse og eventuelt også til supplerende undervisning.

Er du familiesammenført, og er der stillet krav om, at din ægtefælle skal forsørge dig, har du stadig ret til at deltage i danskuddannelse. Du skal henvende dig hos din sagsbehandler i Integrationsafdelingen for at blive henvist til danskundervisning.

Hvis du som selvforsørgende bor i en anden kommune end Thisted, men ønsker at gå til danskundervisning på Sprogcenter Thisted, skal du henvende dig i din bopælskommune og bede om at blive henvist til Thisted.

Efter tilmelding vil du blive indkaldt til en visitationssamtale hos en vejleder for at afgøre, hvilken danskuddannelse, der vil være relevant for dig. Samtidig aftales det, hvornår undervisningen starter.

Henvisning til danskundervisning

For at blive henvist til danskundervisning på Sprogcenter Thisted kan du kontakte enten

 Undervisning

Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 86
E-mail: lmj@thisted.dk

eller

Jobcenter Thisted
Sektion Job & Uddannelse
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Tilmelding til FVU

Hvis du ønsker at gå til FVU-undervisning eller har spørgsmål omkring FVU-undervisning, kan du henvende dig til Annette Nielsen eller på tlf.: 99 17 37 86.
Før opstart skal du gennemføre en test, så vi kan finde det trin, som passer bedst til dig. I samme forbindelse aftaler vi hvornår din FVU-undervisning starter. For at kunne få udbytte af undervisningen skal du tale dansk på et niveau, der svarer mindst til Prøve i Dansk 1.
FVU-undervisningen er gratis.

Tilmelding til FVU

Tilmelding til FVU

Hvis du ønsker at gå til FVU-undervisning eller har spørgsmål omkring FVU-undervisning, kan du henvende dig til Annette Nielsen eller på tlf.: 99 17 37 86.
Før opstart skal du gennemføre en test, så vi kan finde det trin, som passer bedst til dig. I samme forbindelse aftaler vi hvornår din FVU-undervisning starter. For at kunne få udbytte af undervisningen skal du tale dansk på et niveau, der svarer mindst til Prøve i Dansk 1.
FVU-undervisningen er gratis.

Tilmelding til prøver

Tilmelding til prøver

DU1, DU2, DU3

Du kan tilmelde dig Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 som selvstuderende mod et gebyr, eller ved at henvende dig på kontoret hos Sprogcenter Thisted.

Hvis du går til danskundervisning på Sprogcenter Thisted, er prøven gratis, forudsat at du er på det afsluttende modul af den danskuddannelse, som du ønsker at aflægge prøve til.

Indfødsretprøven

Du kan tilmelde dig Indfødsretsprøven ved at henvende dig på kontoret hos Sprogcenter Thisted. Prøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

Oplysninger om prøvedato, tilmeldingsfrist og gebyr fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside:

Indfødsretsprøven

Siden indeholder også et link, hvor du kan downloade lærematerialet til prøven.

Næste prøve er onsdag d. 28. november 2018 kl. 13.00 og der er tilmeldingsfrist d. 31. oktober 2018.

Pris: 768 kr.

Medborgerskabsprøven

Prøven afholdes to gange om året – sommer og vinter. Man skal tilmelde sig til prøven hos den prøveafholder, hvor man ønsker at tage prøven. Det anbefales i god tid at undersøge åbningstider og betalingsmuligheder hos den enkelte prøveafholder. Man kan tilmelde sig ved at møde op personligt, ringe eller sende en e-mail til prøveafholderen.

Næste prøve er onsdag d. 28. november kl. 11.00 og der er tilmeldingsfrist d. 31. oktober 2018.

Pris: 768 kr.

Priser

Er du henvist til danskuddannelsen jf. danskuddannelsesloven, er undervisningen gratis.

Priser

Er du henvist til danskuddannelsen jf. danskuddannelsesloven, er undervisningen gratis.

Selvforsørgende

Der er kommet nye regler for at modtage undervisning for selvforsørgende udlændinge på danske sprogskoler.

Pr. 1. juli 2018 koster det 2000 kr. pr. modul for de fleste selvforsørgende at få danskundervisning. FVU og OBU er stadigvæk et gratis tilbud.
Du skal betale et depositum på 1.250 kr. ved start af undervisning.

Dette beløb vil du få tilbage, når:

  • du enten har afsluttet hele danskuddannelsen eller
  • du efter at have afsluttet et modul beslutter enten at stoppe på uddannelsen eller vælger at holde en pause.

Du kan først starte med undervisningen, når du har betalt de 1.250 kr.

Selvbetalt undervisning

Har du ikke ret til gratis danskundervisning (jvf danskuddannelsesloven) kan du selv betale for undervisningen. Prisen for selvbetalt undervisning er:

Aftenhold
150 kr. pr. aften. Da der normalt undervises to aftener om ugen, vil prisen være 300 kr. pr. uge.
Der betales forud for 3 måneder ad gangen.

Daghold
300 kr. pr. dag. Da der normalt undervises to dage om ugen, vil prisen være 600 kr. pr. uge.
Der betales forud for 3 måneder ad gangen, eller efter aftale.